Agado

Ĝenerala Asembleo

Ĉiujare, kutime en septembro, okazas Ĝenerala Asembleo malferma por ĉiuj membroj de Flandra Esperanto-Ligo (FEL), Esperanto Valonio (V.Esp-o) kaj Esperantista Bruselo Grupo (EBG). La estraro traktas la rilatojn de BEF kun UEA, kun la tri regionaj asocioj de Belgio, kun Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI), kun Eŭropa Esperanto-Unio (EEU) kaj kun la Verdaj Skoltoj. Ĝi planas la Zamenhof-feston kaj vidas ĉu estas propono por Beneluksa Kongreso kaj PEKO.

Beneluksa Kongreso

Beneluksaj Kongresoj okazis lasttempe en Lier (2016), Houthalen (2018) kaj Charleroi (2019 kaj 2021). En septembro 2022 ĝi okazos en Ieper. Detaloj aperas en Benelukso.eu

Zamenhof-festo

Tradicie en Belgio, ĉiuj kluboj organizis sian Zamenhof-feston. Regule iu klubo organizis pli ampleksan feston kaj invitis ĉiujn Esperantistojn de Belgio.

Ĝis 2015 ĉiam okazis 4 grandaj Zam’festoj en nia malgranda lando. Pro tio en marto 2016, la tri regionaj asocioj decidis vice organizi tutbelgan Zamenhof-Feston. (Ĉiuj klubo organizas etan feston, sed estas nur unu tutbelga, pli ampleksa festo.)

La unua tutbelga Zam’Festo okazis en 2016 en Ostendo. Poste en Bruselo en 2017, Lieĝo en 2018 kaj 2019 en Antverpeno. La sekva okazis en decembro 2020 en Bruselo. Poste pro kovimo ĝi bedaŭrinde ne plu okazis.

Subteno al belgaj projektoj

Dum la lastaj jaroj, BEF subtenis belgajn projektojn kiel fondadon de la Verdaj Skoltoj, renovigo de la Antverpena klubejo, ktp.

En 2019, dum nia Ĝenerala Asembleo, ni kreis la Fonduson Instigo. Tiu fonduso celas subteni la agadojn de Yves Nevelsteen por Esperanto en Belgio kaj en interreto. Unuopaj Esperantistoj estas invitataj subteni ĝin, ĝirante etan monatan donacon al la banko-konto VERDAJ SKOLTOJ BE25 9731 2584 2982 kun mencio “instigo”.