BEF-tago 2020

Ĝenerala Asembleo de BEF kaj

studomateno en Pianofabriek en Bruselo

Ĉu vi volas babili kun aliaj esperantistoj kaj samtempe ekzerci Esperanton?
       Ĉu vi volas lerni multajn interesajn aferojn en Esperanto?

Tiam venu al la studomateno

Fransuaz (komencantoj), Yves (komencintoj) kaj Lode (progresantoj) paroligos vin pri diversaj temoj kaj plibonigos vian konon de Esperanto.

spiegazione in classe

KIAM?

Sabaton, la 21an de marto 2020

KIE?

En la klubejo de la Esperantista Brusela Grupo.
De Pianofabriek, Rue du Fort/Fortstraat 35, 1060 Bruselo.
La salonoj troviĝas en la dua etaĝo: Casablanca 1 estos la akceptejo.

KIEL ATINGI LA LOKON?

pianofabriek

Jen ligilo por alveni: www.mallonge.net/vojo-al-pianofabriek

PROVIZORA PROGRAMO

 • 10-12h Kursoj (kun kafpaŭzo) por komencantoj (Fransuaz), komencintoj (Yves) kaj progresantoj (Lode)
 • 12-13h Lunĉo en la sama konstruaĵo malsupre
 • 13-14h Libroservo kaj prezento de tri libroj:
  • Esprimaro, Promenoj en Edeno, Petro Desmet’, FEL, 2019
  • Aspiroj, la unua romano de Lode Van de Velde, Eldonejo Libera, 2020
  • PIV-ido, vasta vortaro Esperanto – nederlanda, Petro Desmet’, FEL, 2020
 • 14.30-17h Ĝenerala Asembleo de BEF (kun kafpaŭzo) kun mallongaj agadraportoj de FEL, APE kaj EBG
 • 17-18.30h Promeno tra la kvartalo gvidota de Francine Sperber

MANĜI?

Homoj kiuj volas poste grupe vespermanĝi en la kvartalo, bonvolu anonci vin antaŭ la 17a de marto ĉe Nikolao De Buyl, nikolao@esperantobruselo.org. Estu bonvenaj!

KOTIZO

Por ĉiu kurso ni petas 5 eŭroj. Vi povas parttempe partopreni kaj libere elekti viajn kursojn.

KONTAKTOJ

Kiki Tytgat ĉe kristin.tytgat@skynet.be

bef-tagoj